Jak ograniczyć skutki nawałnic?

Jak ograniczyć skutki nawałnic?

Wszystkie miasta w Polsce narażone są na ekstrema pogodowe. Poniższy tekst, pochodzi z serwisu prowadzonego przez Urząd Miasta Krakowa i pokazuje jakie działania podejmują tamtejsze władze, by zminimalizować skutki nawałnic.

Zmiany klimatyczne są faktem. Odczuwamy to „na własnej skórze”, choćby podczas niespotykanych dotychczas intensywnych burz i opadów deszczu, które nawiedzają szczególnie w tym roku Kraków. Miasto ma plan, jak ograniczyć negatywne dla mieszkańców skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Coraz częstsze, a niespotykane dotychczas w naszej szerokości geograficznej, nawałnice i burze sprawiają, że służby miejskie opracowały plan, jak ograniczać negatywne dla mieszkańców skutki ekstremalnych zjawisk pogodowych.

– Wiemy, w których rejonach miasta są problemy, na bieżąco monitorujemy sytuację, podejmujemy działania zarówno doraźne, jak i bardziej kompleksowe – informuje Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Krakowa.

Przypomina że kiedyś, takim problematycznym terenem był Bieżanów oraz wylewająca w tym rejonie rzeka Serafa:

– Dziś, dzięki inwestycji Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych, którą Miasto współfinansuje, problem Bieżanowa przestaje istnieć. Realizowany tam i będący na ukończeniu tzw. suchy zbiornik już spełnia swoją rolę i przejmuje nadmiar wody opadowej, która kiedyś zalewała nieruchomości – mówi Tadeusz Trzmiel.

Co ważne, tego typu zbiorników, w tym rejonie Krakowa, będzie więcej: – Przygotowywana jest dokumentacja dla jeszcze czterech takich obiektów. Łącznie więc na rzece Serafa i Malinówka będzie kaskada pięciu zbiorników, które kompleksowo rozwiążą problem Bieżanowa i części gminy Wieliczka – zaznacza wiceprezydent Krakowa.

Wśród innych obszarów miasta, gdzie odczuwane są pojawiające się w ostatnim czasie nawałnice to rejon osiedli Podwawelskiego i Kabel.

– Dla ochrony os. Podwawelskiego, a także sąsiadujących z nimi dwu linii komunikacyjnych tj. przejazdu pod mostem Grunwaldzkim i przejazdu obok hotelu Forum przygotowywana jest dokumentacja techniczna przepompowni wody o dużej wydajności. Będzie ona gotowa do końca grudnia br. Inwestycja ma się zakończyć w 2017 roku – informuje Mieczyslaw Góra, wiceprezes zarządu MPWiK.

Problemy z odprowadzaniem wód opadowych pojawiają się też na os. Kabel. I, jak zaznacza Tadeusz Trzmiel, nie mają one żadnego związku z powstałą tam estakadą tramwajową. – Konstrukcja ma własny zbiornik retencyjny, co więcej, w ramach inwestycji została tam częściowo przebudowana kanalizacja deszczowa – wylicza Zastępca Prezydenta Krakowa.

Problem os. Kabel spowodowany jest nadmiarem wód opadowych spływających tam z wyżej położonych osiedli mieszkaniowych. – A także brakiem przepustowości istniejących tam kolektorów, wybudowanych przed laty i przewidzianych na dużo mniejsze opady, niż te, z którymi mamy do czynienia obecnie – dodaje Mieczysław Góra.

Już kilka miesięcy temu służby gminy podjęły prace przygotowawcze, które mają się zakończyć rozwiązaniem problemu os. Kabel. – Wybrany został wariant, który zakłada budowę kolektorów odciążających do rzeki Drwiny, co zabezpieczy tereny osiedlaprzed zalewaniem wodą deszczową – wyjaśnia wiceprezes Góra. Prace zostaną wykonane w przyszłym roku.

Niezależnie od tego, działania – głównie o charakterze doraźnym i remontowym – prowadzi ZIKIT. Wpusty uliczne są czyszczone na bieżąco oraz po zgłoszeniu przez mieszkańców, zgłoszenia przyjmowane są przez dyspozytora który sprawuje dyżur 24 godziny na dobę. Ponadto, do chwili obecnej oczyszczono oraz wyremontowano 1800 szt. wpustów ulicznych, wykonano prace związane z odmulaniem, koszeniem oraz umacnianiem rowów melioracyjnych i przydrożnych zostały wykonane na odcinku 127,5 km., a także, jeszcze w 2014 roku oczyszczono Kanał Płaszowski do ujścia do rzeki Drwiny, którą utrzymuje Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie.

Przy okazji, Tadeusz Trzmiel przypomina, że Miasto uruchomiło dodatkowy sprzęt i pojazdy, aby szybciej zwalczać negatywne skutki intensywnych opadów deszczu. Ma on wesprzeć Straż Pożarną, z którą Miasto współpracuje w tego typu sytuacjach.

Powyższy tekst pochodzi z portalu krakow.pl.
Fot. Paweł Krawczyk/krakow.pl

Spodobał Ci się tekst, poleć go znajomym:

Dodaj komentarz