Inicjatywy lokalne

Będziemy zachęcać i wspierać organizacje społeczeństwa obywatelskiego, nieformalne grupy mieszkańców i mieszkanek Warszawy, pojedyncze osoby czy przedsiębiorstwa do zgłaszania własnych inicjatyw w zakresie adaptacji do zmian klimatu w ramach konsultacji strategii adaptacji do zmian klimatu Warszawy.

Zależy nam zwłaszcza na inicjatywach lokalnych, które będą realizowane poza terenem administrowanym przez władze miejskie, np.: na terenach spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, przedsiębiorstw. Na tej podstronie w roku 2016 zostanie uruchomiona platforma internetowa do zgłaszania inicjatyw lokalnych na rzecz adaptacji do zmian klimatu i zarządzania nimi.

Zapraszamy do śledzenia wydarzeń projektu na stronie internetowej oraz przez newsletter.

Spodobał Ci się tekst, poleć go znajomym: