Gospodarka wodna tematem spotkania ministrów Grupy Wyszehradzkiej

Gospodarka wodna tematem spotkania ministrów Grupy Wyszehradzkiej

W środę  22 marca br. w Ministerstwie Środowiska odbyło się spotkanie ministrów ds. gospodarki wodnej państw Grupy Wyszehradzkiej (V4) oraz Bułgarii i Rumunii. Z okazji Światowego Dnia Wody i obchodów Roku Rzeki Wisły w ministerstwie odbyła się także konferencja naukowa.

Grupa V4+ przedstawi wspólne stanowisko na forum UE

Podczas spotkania przyjęte zostało wspólne oświadczenie ministrów wszystkich obecnych państw dotyczące przyszłych prac nad wdrażaniem Ramowej Dyrektywy Wodnej (RDW). W oświadczeniu ministrowie zgodzili się m.in., że podstawę właściwego i zrównoważonego gospodarowania wodami stanowi zarządzanie zlewniowe zgodne z założeniami RDW.

Wspólnie z ministrami V4+ jesteśmy przekonani, że kwestie związane z zarządzaniem zasobami wodnymi w Europie stają się coraz bardziej istotne, a jej niedobór w przyszłości oraz skutki katastrof naturalnych mogą powodować coraz groźniejsze konsekwencje społeczne, gospodarcze i polityczne – podkreślił minister Jan Szyszko.

Ministrowie zaznaczyli, że w obliczu wyzwań spowodowanych rosnącą presją na zasoby wodne i zmianami klimatu w Europie, niezbędne jest wyznaczanie ambitnych celów, tj. zapewnienie wody w odpowiedniej ilości oraz jakości dla wszystkich potrzeb. Podkreślono jednocześnie, że działania te powinny być dostosowane do regionalnych możliwości, w związku z różnymi warunkami geograficznymi, środowiskowymi, hydrologicznymi oraz klimatycznymi. Zwrócono również uwagę na konieczność integracji obecnej polityki wodnej z innymi politykami UE.

Niektóre zapisy (dyrektywy wodnej – PAP) są zbyt restrykcyjne, między innymi nie możemy poczynić inwestycji gospodarczych, bo to pogorszy gospodarkę wodną. Unia Europejska nie daje na to zgody. Niekiedy nie możemy nawet zbudować wałów przeciwpowodziowych – tłumaczył PAP wiceminister Mariusz Gajda.

Ministrowie wezwali Komisję Europejską do stworzenia odpowiedniej koordynacji pomiędzy celami zrównoważonego zarządzania gospodarką wodną a innymi odpowiednimi sektorami zgodnie z Agendą Zrównoważonego Rozwoju 2030. Ministrowie zobowiązali się także do dalszej współpracy na forum UE i wspierania wspólnego stanowiska państw Grupy V4+.

Polsko-węgierska współpraca w dziedzinie gospodarki wodnej

Polski wiceminister środowiska Mariusz Gajda oraz wiceminister spraw wewnętrznych Węgier dr László Felkai podpisali w środę Memorandum o Współpracy w dziedzinie Gospodarki Wodnej.

Dokument obejmuje takie obszary współdziałania, jak m.in. opracowanie i wdrożenie przepisów w zakresie gospodarki wodnej oraz wspólne uzgadnianie kwestii związanych z unijną polityką wodną. Strony będą także wdrażać i wymieniać się strategiami w kwestiach będących przedmiotem Memorandum. Ponadto Ministerstwo Środowiska Polski oraz Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Węgier będą współpracowały na rzecz edukacji i budowania świadomości lokalnej na temat zintegrowanej gospodarki wodnej. Porozumienie dotyczy także współpracy technicznej.

Ważnym elementem naszej współpracy będzie monitorowanie i zarządzanie jakością wody, a także zarządzanie ryzykiem powodzi i suszy. Chcemy także współdziałać na rzecz  gospodarowania zasobami wodnymi w kontekście łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do nich, a także oczyszczania ścieków – podkreślił Gajda.

Źródło:://www.teraz-srodowisko.pl/aktualnosci/gospodarka-wodna-spotkanie-grupy-wyszehradzkiej-3175.html, PAP

Spodobał Ci się tekst, poleć go znajomym:

Dodaj komentarz