Czyste powietrze to sprawa priorytetowa

Zanieczyszczenie powietrza w Polsce jest jednym z najpoważniejszych problemów, który dotyka społeczeństwo. Dlatego Najwyższa Izba Kontroli rozpoczyna akcję edukacyjną wśród Polaków. Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski podpisał porozumienie z Global Compact Network Poland i Krakowskim Alarmem Smogowym – organizacjami wspierającymi ochronę środowiska. Raporty NIK dobitnie pokazują potrzebę jak najszybszych działań mających poprawić stan jakości powietrza.
O negatywnym wpływie zanieczyszczonego powietrza na zdrowie a przede wszystkim o zapobieganiu zanieczyszczeniom Polacy starają się nie pamiętać. Wciąż używają starych pieców, głównie na niskiej jakości, tani węgiel. Oczywiście, często tak się dzieje z powodów ekonomicznych. NIK wielokrotnie informowała o stanie powietrza w Polsce i działaniach, które mają wpłynąć na jego poprawę. Niestety ustalenia nie są optymistyczne, dlatego Izba włącza się w promowanie ochrony powietrza.
– Wspólnie będziemy informować o wpływie zanieczyszczeń na zdrowie, pochodzących m. in. z domowych urządzeń grzewczych, lokalnych kotłowni czy transportu samochodowego – powiedział Prezes NIK Krzysztof Kwiatkowski podczas uroczystości podpisania porozumienia. Zgodnie z nim NIK będzie podejmować i realizować inicjatywy związane z uświadamianiem Polaków, jak w codziennym życiu mogą ograniczać zanieczyszczenia. Wspólnie z Global Compact Network Poland i Krakowskim Alarmem Smogowym będzie też informować o stanie jakości powietrza w Polsce.

Dyrektor Generalny GCN Poland Kamil Wyszkowski powiedział, że musi pokazywać, że smog jest naszym wspólnym problemem, bo bez względu na status społeczny każdy oddycha tym samym zanieczyszczonym powietrzem.
Andrzej Guła – Prezes Krakowskiego Alarmu Smogowego przypomniał, że problemu zanieczyszczonego powietrza nikt nie rozwiąże bez uświadomienia społeczeństwa. A badania pokazują, że świadomość społeczeństwa na temat smogu jest niska, szczególnie w małych miejscowościach. Przyznał, że NIK jest potężnym sojusznikiem, który swoimi raportami o zanieczyszczeniu powietrza otwiera na problem oczy politykom i decydentom.
Poprawa stanu jakości powietrza dla NIK jest sprawą priorytetową. Oprócz cyklicznych raportów o stanie jakości powietrza i ocenach działań mających na celu poprawę jego stanu NIK podjęła współpracę z Bankiem Światowym, który zamierza rozszerzyć swą pomoc dla Polski w tej dziedzinie. Jednym z elementu edukacji społeczeństwa jest specjalny film przygotowany w Izbie, który ma uświadomić widzom jak zła jest jakość powietrza. NIK będzie też prezentować ustalenia i wyniki swoich kontroli na zbliżającym się Szczycie Klimatycznym ONZ w Katowicach.
Global Compact Network jest inicjatywą Organizacji Narodów Zjednoczonych. W świecie biznesu wspiera 10 zasad z zakresu praw człowieka, praw pracowniczych, przeciwdziałania korupcji oraz realizację głównych celów ONZ. Jednym z nich jest właśnie ochrona środowiska.
Krakowski Alarm Smogowy to ruch społeczny, który zajął się dramatycznie zanieczyszczonym powietrzem w mieście. Zajął się uświadamianiem społeczeństwa o zagrożeniach płynących ze smogu. Swoim działaniem zaczął mobilizować lokalne władze do rozpoczęcia skutecznych działań na rzecz poprawy jakości powietrza.
Polska od lat jest jednym z krajów Unii Europejskiej, który ma najbardziej zanieczyszczone powietrze. Według danych Światowej Organizacji Zdrowia WHO za lata 2012 – 2015, w pierwszej setce najbardziej zanieczyszczonych miast europejskich pod względem pyłów zawieszonych PM10 znajdowało się aż 45 polskich miast.

źródło: nik.pl

Spodobał Ci się tekst, poleć go znajomym:

Dodaj komentarz