Co robią powiaty, żeby chronić klimat – audycja Ewy Podolskiej w radiu TOK FM

Co robią powiaty, żeby chronić klimat – audycja Ewy Podolskiej w radiu TOK FM

Co robią powiaty, by chronić klimat? W audycji Ewy Podolskiej „Zielono mi” w radiu TOK FM, w sobotę 13 czerwca dyskutowali o tym dr Wojciech Szymalski i Agata Golec z Instytutu na rzecz Ekorozwoju oraz Karina Frączek z Departamentu Zrównoważonego Rozwoju w Ministerstwie Środowiska.

Zdaniem Wojciecha Szymalskiego jest w Polsce grupa samorządów aktywnie działających na rzecz ochrony klimatu, myślących przyszłościowo, zainteresowanych nowinkami technologicznymi i rozwiązaniami na rzecz ochrony klimatu i rozwoju odnawialnych źródeł energii (OZE). Dobrym przykładem jest powiat suski (Sucha Beskidzka) w województwie małopolskim, którego władze zajęły się problemem wysokiego zanieczyszczenia powietrza – zamontowały kolektory słoneczne na dachach domów mieszkańców i mieszkanek powiatu. Podobnie było w powiacie buskim.

Z badań przeprowadzonych przez Instytut na rzecz Ekorozwoju wynika, ze samorządy reagują na bieżące wyzwania, np. deszcze nawalne, jednak brak jest myślenia o przyczynach tych zjawisk i ich związku ze zmieniającym się klimatem globalnym. – W świadomości władz samorządowych brakuje powiązania między tym, co lokalne i tym, co globalne i nad tym trzeba dalej pracować, podkreśla Wojciech Szymalski. Mając większą świadomość powiązań lokalno-globalnych władze samorządowe mogłyby lepiej dostosować prowadzone przez siebie działania, a tym samym wzrosłaby ich skuteczność, np. w kwestii ochrony przeciw deszczom nawalnym lub zanieczyszczeniem powietrza.

Z badań wyłania się także obraz pewnego impasu w komunikacji między władzami samorządowymi a mieszkańcami w zakresie przeciwdziałania i adaptacji do skutków zmian klimatu. Samorządy oczekują, że to mieszkańcy zajmą się tym problemem, a mieszkańcy wyczekująco patrzą na władze. Zdaniem Agaty Golec warto angażować mieszkańców w rzeczywiste konsultacje społeczne i dyskusje na temat ważnych i trudnych wyzwań w ich gminach lub powiatach, ponieważ motywuje ich to do włączenia się w działania na rzecz ochrony klimatu. W ramach projektu „Włącz się” Instytut na rzecz Ekorozwoju prowadzi energetyczne narady obywatelskie, podczas których mieszkańcom przybliża się zagadnienia związane z energią, a także dyskutuje z nimi o największych wyzwaniach energetycznych w ich gminie i o działaniach związanych z czystą energią, jakie warto prowadzić. – Są gminy, którym zależy na wysłuchaniu głosu mieszkańców. Gminom zależy także na rozwiązaniu problemu bierności mieszkańców, dodaje Agata Golec.

wlacz-sie-energetyczne-narady-obywatelskie

Podsumowanie procesu energetycznych narad obywatelskich w gminie Zblewo, w województwie pomorskim. Mieszkańcy i mieszkanki gminy przekazali swoje rekomendacje Wójtowi. Za najważniejsze działanie uznano dywersyfikację źródeł energii w gospodarstwach domowych. Fot. InE

Z badań Instytutu wynika także, że władze samorządowe w Polsce liczą na większe wsparcie władz centralnych w kwestii działań przygotowujących do konsekwencji zmian klimatu. Sztandarowym działaniem Ministerstwa Środowiska w tym zakresie jest opracowanie strategii adaptacji do skutków zmian klimatu dla 45 miast mających powyżej 100 tys. mieszkańców, oprócz Warszawy, dla której strategia jest przygotowywana w ramach projektu „Adaptcity”. Inicjatywa ta jest finansowana ze środków unijnych i zakończy się w 2017 roku, na obecnym etapie podpisywane są porozumienia z miastami.

Zaproszeni do audycji goście rozmawiali także o przygotowywanym przez ministerstwo poradniku dla inwestorów dotyczącym uwzględniania zmian klimatu w planowanych inwestycjach, o dobrych przykładach adaptacji do skutków zmian klimatu z krajów europejskich z Oslo i Kopenhagi, w których łączy się potrzeby (także rekreacyjne) mieszkańców z koniecznością ochrony klimatu. Zapraszamy do wysłuchania audycji na stronie radia TOK FM.

ak

Czytaj także:
Jak Kopenhaga radzi sobie z deszczami nawalnymi
Klimat dla klimatu. Lokalne inwestycje mają skutek globalny

Spodobał Ci się tekst, poleć go znajomym:

Dodaj komentarz