Jak adaptować do zmiany klimatu różne regiony geograficzne i sektory przemysłu? Studia przypadków w projekcie BASE dostarczają odpowiedzi

Jak adaptować do zmiany klimatu różne regiony geograficzne i sektory przemysłu? Studia przypadków w projekcie BASE dostarczają odpowiedzi

W unijnym interdyscyplinarnym projekcie badawczym „Bottom-Up Climate Adaptation Strategies Towards a Sustainable Europe”, BASE, (Oddolne strategie adaptacji do zmiany klimatu – ku zrównoważonej Europie), opracowano 23 studia przypadków adaptacji do zmiany klimatu w regionach zróżnicowanych pod względem położenia geograficznego (np. rejony przybrzeżne), stopnia urbanizacji i sektorów przemysłu (np. rolnictwo, gospodarka leśna i wodna itp.). Na ich podstawie przeanalizowano różnorodne możliwe strategie adaptacji.

Celem projektu BASE było zebranie wiedzy naukowej i konkretnych rozwiązań dotyczących adaptacji do zmiany klimatu, aby umożliwić przejście od planowania strategii adaptacyjnych, na różnych szczeblach władzy, do zastsowania tych rozwiązań w praktyce z udziałem wszystkich zainteresowanych podmiotów i osób. Tego typu podejście do realizacji działań związanych z adaptacją ma zapewnić jej skuteczność i zwiększenie odporności na zmianę klimatu w krajach UE.

Studia przypadków przeanalizowane w ramach projektu prezentują obecny stan europejskiej adaptacji do zmiany klimatu, porównywalne dane dotyczące skuteczności poszczególnych rozwiązań, ich koszty i wynikające z nich korzyści oraz wyzwania i sukcesy związane z wdrażaniem konkretnych działań adaptacyjnych. Zespół badawczy projektu współpracował z Europejską Agencją Środowiska (EEA), aby w przystępny sposób udostępnić zgromadzoną podczas realizacji projektu wiedzę decydentom na wszystkich szczeblach władzy. Zebrane studia przypadków i wnioski z realizacji projektu zostały zintegrowane z platformą europejskiej inicjatywy Climate – ADAPT. Inicjatywa ta  jest realizowana w partnerstwie między Komisją Europejską i Europejską Agencją Środowiska, i ma na celu propagowanie wiedzy nt. strategii adaptacji do zmiany klimatu i prowadzonych w tym zakresie działań w UE).

Podczas konferencji Adaptation Futures Conference 2016 Andre Jol z EEA, przewodniczący grupy ds. konsekwencji zmiany klimatu i adaptacji do niej (ACC4 – Climate change impacts, vulnerability and adaptation group) w EEA, i Hans Sanderson, koordynator projektu BASE, zaprezentowali wkład projektu w platformę European Climate Adaptation (Climate – ADAPT). Andre Jol podkreślił, że projekt ułatwi operacjonalizcję zgromadzonej wiedzy naukowej na wszystkich szczeblach władzy, w krajach UE. Hans Sanderson wyjaśnił, że w studich przypadków naukowcy uczestniczący w projekcie położyli nacisk na ewaluację konkretnych rozwiązań adaptacyjnych pod względem ekonomicznym, a także skupili się na ocenie partycypacyjnych metod ich wdrażania.

W ramach publikacji i wniosków z realizacji projektu zespół naukowców zaangażowanych w projekt przedstawił 10 rekomendacji wartych uwzględnienia w zaplanowanym na 2017 rok przeglądzie Strategii Adaptacji do Zmiany Klimatu Unii Europejskiej. W rekomendacjach naukowcy podkreślają, że podejmowane działania i wdrażane polityki adaptacyjne powinny być różnorodne i zintegrowane, aby wzmocnić zdolność adaptacyjną, szczególnie na szczeblu lokalnym.

Projekt BASE sfinansowano ze środków 7. Programu Ramowego (7PR) Wspólnoty Europejskiej badań, rozwoju technologicznego i wdrożeń (2007-2013).

Listę studiów przypadków opracowaną w ramach projektu można znaleźć na stronie BASE. Przeanalizowano rozwiązania adaptacyjne z Wielkiej Brytanii, Hiszpanii, Czech, Portugalii, Holandii, Niemiec, Danii i Włoch, z tak różnorodnych sektorów jak m.in. opieka zdrowotna, gospodarka wodna, transport kolejowy, urbanistyka i planowanie przestrzenne.

Opracowanie Anna Kucińska

Spodobał Ci się tekst, poleć go znajomym:

Dodaj komentarz